Govorno jezične poteškoće

GovornoGovor i jezik su esencijalne potrebe našeg komuniciranja s drugima ljudima i općenitog shvaćanja svijeta. Govor se uči od rođenja. Da bi dijete ovladalo govorom treba postojati organska osnova za razvoj govora, a to prije svega podrazumijeva dobar sluh, normalnu inteligenciju, govornu motoriku, zvukovno zahvaćanje glasova, međusobno razlikovanje pojedinih glasova i jezične sposobnosti. Dijete usvaja govor zavisno od svojih fizičkih i psihičkih sposobnosti i potreba (kao što uči hodati, crta ili trči). Obitelj, naročito roditelji, imaju temeljnu ulogu u razvoju govora, ali i u ranom prepoznavanju poremećaja govora.

1. Usporeni razvoj govora.

Odnosi se na zaostajanje dok je govor još u razvoju (najcešće do tri-četiri godine). Djeca razumiju govor svoje okoline, ali se služe rečenicama koje nisu primjerene kronološkoj dobi. U najtežim slučajevima dijete ne samo što ne govori nego i ne razumije tuđi govor. To možemo primjetiti kod djeteta već od godinu i pol dana. Naime u toj dobi dijete bi već trebalo razumijeti mnogo toga, npr.svakodnevne rečenice, a situacijski i puno više. Ukoliko roditelji posumnjaju na bilo koja zaostajanja u govoru svog djeteta trebali bi se odmah obratiti za pomoć logopedu. Ako se radi o djetetu koje je još uvijek premalo za rehabilitaciju roditelj može dobiti savjet ili korisne upute na koji način poticati i razvijati govorni razvoj.


Savjeti roditeljima:

  • obraćajte se svom djetetu prirodno i spontano, govorite mu o tome što radite, što vidite, opisujte svakodnevne situacije
  • učite svoje dijete da vas oponaša (npr. plješcite dlanovima, šaljite mu poljupce…)
  • oponašajte glasanje životinja (djeca vole onomatopeje i one su vrlo stimulativne za razvoj govora)
  • proširujte jednostavne iskaze kojima se koristi vaše dijete
  • imajte vremena saslušati svoje dijete, pričekajte da vam ono samo objasni sve što želi reći
  • odgovarajte na ono što je rečeno kako bi vaše dijete znalo da ste ga slušali
  • testirajte sluh vašeg djeteta - oštecenja sluha, pa bila ona i minimalna, svakako utječu na zaostajanje u razvoju govora.

2. Dyslalia ili neispravan izgovor glasova.

Najcešce neispravno izgovarani glasovi su l,lj,r,s,z,c,š,ž,c,c,d,dž. U većine djece ovaj problem spontano nestaje tijekom ranih godina života. Medutim kod neke djece umjesto da spontano nestaju one postaju sastavnim dijelom njihova govora koji je onda nerazumljiv za okolinu. Ovisno o skupini poremećenih glasova, neispravan izgovor dijeli se u nekoliko skupina: sigmatizam, rotacizam, lambdacizam, kapacizam, gamacizam, tetacizam, deltacizam i etacizam.

Djeca u dobi izmedu tri i tri i pol godine moraju ispravno izgovarati glasove p, b, t, d, k, g, m, n,j, f, v, h, l, a, e, i, o, u, dok se glasovi s, z, c, š, ž, c, c, dž, d i nj toleriraju neispravnog izgovora do 4 ili 4 i pol godine. Najdulje se toleriraju glasovi lj i r - do 5. godine. S napunjenih 5 godina dijete treba pravilno artikulirati sve glasove, ako i tada postoje smetnje izgovora, potražite savjet stručnjaka – logopeda kako dijete ne bi imalo teškoća pri polasku u školu.

3. Mucanje.

Ovaj oblik govornog poremećaja je lako prepoznatljiv zbog svojih specifičnih manifestacija, a to su: ponavljanje dijelova riječi ili rečenice, produžavanje glasova, zastoji u govoru, neadekvatne puze, ubacivanje različitih glasova, poštapalice i obično dulje trajanje govora. Mucanje je, dakle, poremećaj u tečnosti govora. Između druge i treće godine života (upravo zbog intenzivnog razvoja govora) može se javiti tzv. fiziološko mucanje. Simptomatski u potpunosti nalikuje pravom mucanju, ali je važno naglasiti da je to prolazna faza koja u najvećem broju slučajeva, ne ostavlja nikakve posljedice na dječji govor. Ako ta faza produljeno traje, potrebna je stručna pomoc logopeda, jer se radi o razvoju „pravog“ tipa mucanja. Bez obzira na godine pomoć kod mucanja je uvijek moguća.

Savjeti roditeljima

  • Ne skrećite pažnju djetetu na mucanje, mucanje nije pogreška niti loša navika
  • Nastojte poticati dijete da bude samostalno, hrabrite ga u provođenju njegovih ideja
  • U obitelji govorite polaganije, mirnije, jednostavnije i sa ritmom
  • Nemojte prekidati dijete u govoru niti dovršavati rečenicu umjesto njega, ne požurujte ga
  • Ne predlažite mu drugi nacin govora za koji mislite da ce mu olakšati govorenje
  • Nemojte grditi dijete kada muca, ono najčešće to ne može kontrolirati
  • Ne nagrađujete ga za tečan govor, ali ga i ne kažnjavajte za mucanje
  • Ne prisiljavajte ga na javan govor, osobito ne pred stranim mu osobama
  • Ne govorite mu da stane i počne iz početka ili da promisli što će reći

4. Poremećaj čitanja i pisanja.

Disleksija je specifičan poremećaj u učenju čitanja koje može nastati i pored normalne inteligencije, dobrog vida i sluha te adekvatne motivacije. Pokazatelji disleksije su: nesposobnost djeteta da prepozna prvi glas u rijeci, dijete ne može spojiti glasove u riječi, ne može izreci koji su glasovi u riječi, nema „vizualni rjecnik“ i treba mu puno vremena da poveže slovo i glas („slovka“).

Disgrafija je poremećaj djeteta da savlada vještinu pisanja. Pokazatelji disgrafije su: u pisanju se javljaju izostavljanje (škola-kola), premještanje (jedna-jenda), dodavanje suvišnog slova (aauto), ili sloga (planinina) te njihova zamjena (brod-drod) i miješanje slova, djetetu se dogada rastavljeno pisanje dijelova iste rijeci ili sastavljeno pisanje nekoliko riječi zajedno, a vrlo često je prisutno izostavljanje točke, zareza kao i problemi sa velikim i malim slovom te pisanjem glasova ć i č.

Poistovjećivanje ovih problema sa djetetovom neurednošću i lijenošću zamka je u koju odrasli često padaju. Rješenje je pravovremeno traženje stručne pomoći logopeda.

5. Poremećaj glasa

Prvi i najuočljiviji poremećaj fonacije je promuklost (dysphonia). Poremećaji fonacije mogu nastati zbog organskih promjena ali mogu biti i posljedica pogrešne uporabe glasa (funkcionalne disfonije). Najučestalija promjena glasa u dječjoj dobi je hiperkinetička disfonija. Čvorići na glasnicama (vokalni noduli) su najčešće organske promjene u djece, a nastaju kao posljedica hiperkinetičke disfonije. Najučestaliji je uzrok promuklosti prevelika uporaba glasa. Ako primijetite ovakve ili slične teškoće glasa kod djeteta, na vrijeme se javite stručnjaku – logopedu, kako one ne bi postale kronične.

Zaostajanje u govornom razvoju može biti posljedica mnogih uzroka. Pravodobno traženje pomoći, nakon čega slijedi dijagnosticiranje i otkrivanje uzroka u govornom razvoju, može pomoći otklanjanju uzroka ili barem ublažavanju poremećaja. Ako ste nesigurni potražite profesionalnu pomoć logopeda, jer rano prepoznavanje i tretman poremećaja u sluhu, govoru i jeziku mogu spriječiti probleme koji se kasnije mogu pojaviti u ponašanju i socijalnim interakcijama djeteta.


 
Copyright © 2017. LANAC IGRAONICA "BAMBI".

S5 Box