Razvoj govora od rođenja do 5. godine

Govor se uči od rođenja, od prvog plača i gukanja te prvih ponavljanja riječi roditelja. Dijete pokušava oponašati svim svojim osjetilima sve prikupljene informacije iz okoline. Obitelj, naročito roditelji, imaju temeljnu ulogu u razvoju govora kao i u ranom prepoznavanju govorno-jezičnih poteškoća.

Treba imati na umu da je svako dijete jedinstveno i slijedi svoj individualni tempo razvoja.

Razvojni period od rođenja do 3. mjeseca
Receptivni govor
(slušanje i razumijevanje)
Ekspresivni govor
(glasanje i govorno izražavanje)
 • smiri se ili se smije kad mu se govori
 • prepoznaje majčin glas i smiri se ako plače
 • boji se jakih zvukova
 • povećava ili smanjuje cuclanje kao reakciju na zvukove
 • proizvodi glasove i zvukove zadovoljstva (guguće)
 • različito plače za zadovoljavanje različitih potreba
 • smiješi se na ljudski lik

Znakovi upozorenja da nešto nije u redu:

 • teškoće u hranjenju zbog oralno-motornih problema
 • majka ne komunicira s djeteto


Razvojni period od 4. do 6. mjeseca
Receptivni govor
(slušanje i razumijevanje)
Ekspresivni govor
(glasanje i govorno izražavanje)
 • usmjeravanje pogleda prema izvoru zvuka
 • reagiranje na promjene visine glasa
 • primjecuje igracke koje proizvode zvukove
 • pokazuje interes za glazbu
 • brblja i proizvodi zvukove slicne glasovima p, b, m (pa-pa, ba-ba, ma-ma)
 • glasovno izražava uzbudenje i nezadovoljstvo
 • grglja zvukove kad ga se ostavi samog ili u igri

Znakovi upozorenja da nešto nije u redu:

 • dijete većinu vremena se uopće ne glasa (šuti)
 • dijete nema i ne razvija pogled u oči (kontakt očima)
 • dijete ne ragira (ili vrlo slabo reagira) na buku i glasne zvukove


Razvojni period od 7. mjeseca do godinu dana
Receptivni govor
(slušanje i razumijevanje)
Ekspresivni govor
(glasanje i govorno izražavanje)
 • okreće se prema smjeru izvora zvuka
 • uživa u igri ku-kuc (skrivanje lica iza dlanova)
 • sluša i usmjerava pažnju kada mu se govori
 • prepoznaje neke riječi (sok, medo, noga)
 • počinje odgovarati na zahtjeve („dođi“, „želiš još?“)
 • koristi se govorom ili zvukovima kako bi pridobio pažnju okoline
 • brbljanje ima izmjene ritma (duge i kratke grupe zvukova)
 • imitira različite govorne zvukove
 • izgovara jednu ili dvije riječi (tata, mama) iako ne moraju te riječi biti jasne

Znakovi upozorenja da nešto nije u redu:

 • dijete je prestalo ili nije niti počelo brbljati
 • dijete ne koristi vokalnu igru s odraslima
 • nema dosljedne reakcije na glasne zvukove
 • ne komunicira pokazivanjem ili vokalizacijom s okolinom
 • ne reagira na zapovijedi ili kratke zahtjeve
 • ne služi se različitim glasovima izmjenjivog tempa i intonacije


Razvojni period od 1. do 2. godine
Receptivni govor
(slušanje i razumijevanje)
Ekspresivni govor
(glasanje i govorno izražavanje)
 • zna pokazati neke dijelove tijela
 • sluša i razumije jednostavna pitanja i upute („Donesi medu“, „Gdje je mama?“, Poljubi bebu!“)
 • sluša kratke priče i voli pjesmice
 • pokazuje slike u kjnizi kada ih se imenuje
 • rječnik se proširuje („svaki dan po jedna nova riječ“)
 • koristi upitne riječi („Što to?“, „Gdje zeko?“, „Ide pa-pa?“)
 • koristi rečenice od dvije riječi („još skakati“, „neće vode“, „tatin auto“)
 • koristi se različitim suglasnicima na pocetku riječi

Znakovi upozorenja da nešto nije u redu:

 • dijete ne razumije jednostavne verbalne zapovijedi („donesi bebu“)
 • dijete ne pokazuje interes za govor i govorno izražavanje
 • dijete ne pokušava oponašati govor odraslih
 • koristi samo neverbalnu komunikaciju i pokazivanje predmeta , bez korištenja riječi


Razvojni period od 2. do 3. godine
Receptivni govor
(slušanje i razumijevanje)
Ekspresivni govor
(glasanje i govorno izražavanje)
 • razumije razlike u značenju suprotnih pojmova (veliko-malo, gore-dolje, idi-stani, noc-dan, ima-nema)
 • sluša i izvodi dvije molbe zaredom (uzmi bebu i stavi je u krevet)
 • imenuje većinu stvari (ima riječ za gotovo sve oko sebe)
 • u spontanom govoru koristi 2-3 rečenice kako bi postavljalo pitanja i komentiralo stvari oko sebe
 • Imenuje predmete koje želi dobiti (traži željeno govorom)
 • Okolina razumije djetetov govor (uključujući slušatelje koji ne poznaju dijete)

Znakovi upozorenja da nešto nije u redu:

 • ne reagira tj. ne izvodi dvočlane zapovijedi
 • ne povezuje dvije riječi
 • djetetov govor je nerazumljiv i roditeljima
 • dijete ne razvija simboličku igru


Razvojni period od 3. do 4. godine
Receptivni govor
(slušanje i razumijevanje)
Ekspresivni govor
(glasanje i govorno izražavanje)
 • dijete čuje i reagira kada ga se zove iz druge prostorije
 • sluša radio i TV na istom stupnju glasnoće kao i odrasli
 • razumije jednostavna pitanja tipa Tko? Što? Gdje? Zašto?
 • Govori o svojim aktivnostima, razgovara i opisuje svakodnevne situacije
 • Djetetov govor je razumljiv svima
 • Koristi višečlane rečenice (od 4 ili više riječi)
 • Dijete govori lako, tečno, bez ponavljanja slogova ili riječi

Znakovi upozorenja da nešto nije u redu:

 • djetetov govor je nerazumljiv
 • djetetov rječnik je siromašan
 • djetetov rečenicni iskaz je kratak i siromašan
 • produljeno fiziološko mucanje (sve izraženija nefluentnost govora)


Razvojni period od 4. do 5. godine
Receptivni govor
(slušanje i razumijevanje)
Ekspresivni govor
(glasanje i govorno izražavanje)
 • dijete sluša i obraća pažnju na priče te odgovara na pitanja o njima
 • dijete čuje i razumije većinu onoga što je rečeno kod kuće ili u prostorima u kojima boravi
 • u rečenicama koristi mnogo detalja – ima bogat rečenični iskaz
 • dijete priča priče dosljedne temi
 • lako komunicira i s odraslima i s djecom
 • većinu glasova izgovara pravilno (osim l,lj i r, ali tu je potrebna procjena logopeda)
 • dijete koristi pravilne gramatične iskaze

Znakovi upozorenja da nešto nije u redu:

 • dijete nije u stanju ispričati kratak slijed dogadaja
 • dijete ne razumije složenije jezične konstrukcije
 • djetetov govor je nerazumljiv
 • prisutne su teškoće artikulacije tj. nepravilan izgovor nekih glasova
 • djetetov govor je netečan, postoje zastajkivanja ili ponavljanja
 • postoje teškoce u sporazumijevanju s drugom djecom, teže ostvaruje kontakt zbog nerazumljivog govora


Dijete od 5. godine nadalje treba potpuno razumjeti složeni govor. Rečenice koje dijete koristi moraju biti složene i gramatički ispravne, a rječnik svakog dana sve bogatiji. Artikulacija (izgovor) svih glasova mora biti ispravna, uključujući i glas r. U toj dobi dijete već treba pokazivati interes za čitanje i pisanje te je u stanju napisati svoje ime. Dijete pravilno drži olovku normalnog stiska. Takoder je usvojilo orijentaciju na tijelu, u prostoru i na papiru. Takoder dijete treba prepoznavati i imenovati boje te mehanički brojiti do 10 ili 20. Što se tiče koncenracije i pažnje, pažnju može održati na zadatku 15 do 20 minuta, a trajanje igre može biti i 60 minuta uz kratke otklone pažnje.

Shema razvoja govora (navedena gore) predstavlja u prosjeku uzrast do kojeg većina djece savlada određene vještine. Djeca obično ne savladaju sve vještine navedene u pojedinom periodu dok ne dostignu gornju granicu uzrasta. Ako Vaše dijete nije savladalo neku vještinu od svih nabrojanih za pojedini uzrast odmah ne znači da ima govorno-jezični poremećaj. Ipak, ako dijete nije savladalo većinu vještina za pojedinu dob, potražite stručno mišljenje i savjet logopeda.

 
Copyright © 2017. LANAC IGRAONICA "BAMBI".

S5 Box